ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 z dnia 28/09/2022 r. – rozstrzygnięcie

Na   zakup, dostawa i przystosowanie ładowarki teleskopowej do podawania surowców i materiałów do linii produkcyjnych polimerowo- gumobitunicznego i modyfikatorów – stabilizatorów mieszanek mineralno – asfaltowych”.

Postępowanie w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania gumy z wielkogabarytowych zużytych opon do produkcji polimerowych modyfikatorów – stabilizatorów do gorących mieszanek asfaltowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa nr RPMA.03.03.00-14-i743/21-00