Modyfikator woskowy Eklips®-WX do mieszanek mineralno-asfaltowych i bitumów

Modyfikator Eklips®-WX jest mieszanką syntetycznych wosków eterowych i amidowych.

Może być dostarczany w postaci proszku i granulatu (pellet).

Może być stosowany do obniżania temperatury wszystkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych podczas ich przygotowania, układania i zagęszczania.