Dodatek wielowłóknowy Eklips®-MF dla mieszanek mineralno-asfaltowych

Dodatek wielowłóknowy EKLIPS®-MF służy do stabilizacji mastyksów grysowych typu SMA, a także zapewnia poprawę niezawodności nawierzchni w części koleinowania, pękania w niskiej temperaturze i odporności zmęczeniowej poprzez dyspersyjne wzmocnienie struktury betonu asfaltowego i częściową modyfikację spoiwa. Stosuje się do dyspersyjnego zbrojenia struktury i modyfikacji innych rodzajów betonów asfaltowych, zapewniając poprawę ich właściwości fizyko-mechanicznych, w przeciwieństwie do dodatków stabilizujących na bazie włókna celulozowego.