Zawarcie umowy

Drodzy Państwo,informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2021 roku beneficjent: Justyna Wojdowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JUST-MAX Justyna Wojdowska ul. Rolnicza 2b, 06-300 Przasnysz zawarła UMOWĘ nr RPMA.03.03.00-14-i74321-00 z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Dziękujemy bardzo za szansę byśmy mogli się rozwijać.